59. Niedersachsenschau Startseite
Collie Langhaar Collie Kurzhaar
Bearded Collie Border Collie
Sheltie Old English Sheepdog
Welsh Corgi Pembroke Welsh Corgi Cardigan
Bericht der Pressewartin DŁtt un Datt


 

Bearded Collie
Richter: Herr Harald Steinmetzlinks BOB,      rechts BOS
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Border Collie
Richter: Herr Harald Steinmetz

 


links BOB,   rechts BOS
 

Best Puppy

Best Junior

 

59. Niedersachsenschau Startseite
Collie Langhaar Collie Kurzhaar
Bearded Collie Border Collie
Sheltie Old English Sheepdog
Welsh Corgi Pembroke Welsh Corgi Cardigan
Bericht der Pressewartin DŁtt un Datt